11000 Beograd, Pančevački put 104A

 • Tehnologija


   

  Proizvodnja je opremljena modernim mašinama poznatih i pouzdanih proizvođača: Kanthal Machinery, Granlund, CSM Machinery,Rossler i drugih. Organizovana u tri nezavisne proizvodne linije, omogućava flksibilnost organizacije proizvodnje i obezbeđuje izradu raznovrsnog asortimana grejnih elemenata. 

  Zbog svoje koncepcije i opremljenosti izdvaja nas od ostalih proizvođača i nudi:

  - veliki proizvodni kapacitet

  - fleksibilnost proizvodnje

  - 100%-nu kontrolu proizvoda tokom procesa

  - testiranje, ispitivanje, usavršavanje proizvoda

  - razvoj novih proizvoda

   

  Naši grejači su ekonomični,pouzdani, trajni, dobre konstrukcije, otporni na koroziju.

  U zavisnosti od namene grejnog elementa vodimo računa o izboru površinskog opterećenja i snage kako bi zagrevanje bilo optimalno, a kako ne bi dolazilo do opterećenja grejača.

   

   

  Izbor cevi tj. plašta elementa vršimo na osnovu sredine i namene za koju se element izrađuje i zavisno od radne temperature plašta elementa, temperature radne sredine, kao i od vreste medija koji se zagreva.

   

   

  Cevne grejače proizvodimo u dužinama od 400 mm do 3000 mm, s' tim da oblik možemo prilagoditi zahtevu kupca, vodeći računa o radijusu savijanja i njegovoj zavisnosti od vrste i prečnika cevi grejnog elementa.

   

   

   

  Za izradu grejnih elemenata, biramo najkvalitetnije materijale. 

  • Sve bešavne bakarne cevi Cu DHP koje koristimo u proizvodnji podležu standardu EN 12449 i EN 1057. Bakar je ekološki materijal koji se može reciklirati lako, te se u skladu sa tom činjenicom ponaša i naša proizvodnja. Ne samo da brinemo o kvalitetu, već i o resursima. 
  • Prilikom odabira nerdjajućeg čelika vodimo računa o njegovoj nameni i kvalitetu, te biramo AiSi 309 ili AiSi 316L u zavisnosti od radne sredine grejača. Šavne cevi od nerđajućeg čelika izrađene su od najkvalitetnijih traka poznatih proizvođača, kao što su Otelinox, Outokumpu, Terninox, koje podležu standardu EN ISO 9445
  • Grejne spirale izrađujemo od visokokvalitetnog Kanthal-a D, Nikrothal-a, kao i otporne žice poznatog nemačkog proizvođača BGH. FeCrAl legure se koriste za temperature do 1300 °C i odlikuju se dobrom otpornošću na oksidaciju. Legura NiCr poseduje dobru duktilnost posle upotrebe i odličnu zavarljivost.
  • Vrlo je važno odabrati odgovarajuću zaptivnu masu, kako bi se sprečila apsorpcija vlage u magnezijum oksidu. Zato smo odabrali najbolje - Wacker  

 • Skica preseka cevnog električnog grejača


   

   

   

  1.  Grejna spirala-otporna žica izrađena od FeCrAl i NiCr legura, otporna je na visoke temperature.
  2.  Elektroizolaciona masa izrađena od visokočistog magnezijum oksida (MgO), koji služi kao električni izolator a istovremeno je  dobro          toplotno provodan.
  3.  Priključni terminali namenjeni su za montažu električnih priključaka, a istovremeno služe za definisanje negrejne zone električnog grejača.    Vezuju se za otpornu žicu elektrootpornim zavarivanjem.
  4.  Elektroizolaciona perla služi kao izolacija između plašta grejača(cevi) i priključnog terminala. Perle su napravljene od keramike, tačnije od  steatita.
  5.  Zaptivna masa - sprečava prodor vlage u unutrašnjost grejnog elementa. U ovu svrhu se koristi namenski silikon sa otpornošću na visoke  temperature, dielektrične čvrstoće 21 kV/mm
  6.  Cev, omotač (plašt) cevnog grejača. Zaštitna cev grejača može biti od bakra ili od nerđajućeg čelika tj. prohroma. Maksimalna dozvoljena  temperatura omotača bakarnih cevi je 200 °C, a omotača cevi od prohroma 850 °C. Spoljašnji prečnici redukovanih cevi su Φ 8.1 mm i Φ  6.5 mm. Izbor cevi grejača zavisi od radnih uslova i namene grejača.

   

   

   

  Pored, gore navedenih, osnovnih elemenata, grejači sadrže i električne i mehaničke priključke koji se biraju  zavisno od načina ugradnje i povezivanja grejnog elementa na mrežu. Električni priključci ili natični kontakti su obično čelični, niklovani. Mehanički priključci su niplovi, prirubnice ili flanšne  kada je potrebno dihtovanje i limene pločice kada nije predviđeno da grejač radi u tečnosti. Raspolažemo širokim asortimanom priključaka u našem magacinu repromaterijala.