11000 Beograd, Pančevački put 104A

 • Kvalitet


   

  Zahvaljujući ulaganjima u poboljšanje kvaliteta proizvoda i procesa proizvodnje, fabrika dobija Sertifikat za sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001 2000. godine.

   

  Ostvareni su i uslovi za obeležavanje proizvoda CE znakom, implementacijom direktiva Saveta Evropske Unije tokom projektovanja i proizvodnje grejača.

   

  Proizvodnja je koncipirana tako da vodi računa o ekološkim zahtevima očuvanja životne sredine.

   

  Svi proizvodi izradjeni su od najkvalitetnijeg materijala u skladu sa tehničkim zahtevima i atestirani u laboratoriji instituta “Kvalitet”, Niš.

   

  Električni grejači se proizvode i kontrolišu prema standardu EN 60 335 . Svaki proizvod podleže proveri dielektrične čvrstoće, proveri otpora izolacije, merenju odvodnih struja, merenju snage grejača, ispitivanju i testiranju fizičkih karakteristika (oblika, dimenzija, mehaničkih i zavarenih spojeva). Visoki kvalitet finalnog proizvoda je osiguran visokom standardizacijom tokom celog procesa proizvodnje počevši od ulazne kontrole materijala, preko kontrole proizvoda u toku procesa proizvodnje, do završne kontrole u skladu sa procedurama za kontrolisanje.  

 • Garancija


   

  Za sve električne grejače koje proizvodimo postoji ograničena garancija za defekte u materijalu i izradi, na rok zavisno od tipa grejnog elementa. Reklamacije se prihvataju pod uslovom da se kupac pridržavao uputstva za upotrebu tj. da je grejač radio u sredini za koju je namenjen i da je bio priključen na napon naznačen na grejaču.

  Garancija važi uz overen račun i garantni list. Svaki grejač će raditi ispravno ukoliko se pridržavate uputstva za njegovu montažu i upotrebu:

  • grejač uključiti na napon naznačen na deklaraciji
  • pri montaži grejača isključiti sa napajanja uređaj za koji je namenjen
  • uronjene grejače ne uključivati pod naponom bez vode
  • grejače namenjene za zagrevanje vazduha u toku rada ne pokrivati
  • grejače ugrađivati samo u uređaje za koje su namenjeni
  • za grejače posebne namene konsultovati naše stručnjake

   

  Mehanička oštećenja nastala upotrebom ne podležu garanciji.

  Za sve reklamacije koje nisu uzrokovane nepravilnom montažom i upotrebom, proizvođač u garantnom roku obezbeđuje zamenu grejača.