11000 Beograd, Pančevački put 104A

Električni grejač za konvektomate (duvaljke)

Količina:
Šifra proizvoda:
Snaga: po zahtevu kupca
Napon: po zahtevu kupca